KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

Kanalizácia Vodovody Betónové prefabrikáty Poklopy a mreže Odtokové žľaby Podlahové vpúšte a lapače strešných splavenín

Akcia

Zoznam zásob určených na výpredaj
Kanalizačné tvarovky hladké
Liatina

Liatina
Liatina
PE elektro tvarovky
PE elektro tvarovky
PE elektro tvarovky
Korugované tvarovky
PE tvarovky na tupo
PE tvarovky na tupo
Plastové poklopy
PVCU tlakové tvarovky a rúry
PVCU tlakové tvarovky a rúry

Pozor! Informácia pre zákazníkov.
Niektoré mapy a navigačné prístroje ukazujú polohu firmy na opačnej strane rieky Hornád. Skutočná poloha je znázornená na mapke nižšie. Google mapu a GPS súradnice môžete násť na podstránke Kontakt.

 

Príjazdová mapa k Feer

VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: Profistranky.sk