KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

Kanalizácia Vodovody Betónové prefabrikáty Poklopy a mreže Odtokové žľaby Podlahové vpúšte a lapače strešných splavenín

AKCIA NA MESIAC
Dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť Vám akciové ceny na vybraný druh tovaru, platnú do 15.11.2016

Drenážne rúry HDPE DN160 balenie 50m 2,10 €/bm

Cena platí na predaj celého balenia a je uvedená bez DPH

Ďalej Vám naša firma ponúka:
• PVC rúry tlakové PN 6-16 a tvarovky
• PVC rúry kanalizačné hladké a tvarovky
• PVC rúra kanalizačná korugovaná DN 200-1000 SN 4 a SN8 a tvarovky
• PVC a PPr rúry flexo-drenážne a chráničky
• PVC rúry odpadové a tvarovky
• HDPE rúry tlakové – voda a tvarovky
• PPR rúry – rozvody vody a odpadu
• Betónové šachty, zákrytové dosky, betónové poklopy
• Uličné vpúste aj so sifonom proti zápachu liatinové mreže
• Liatinové a plastové poklopy okrúhle -štvorcové v rôznych rozmeroch
• Odvodňovacie žlaby

Veríme, že Vám dokážeme vytvoriť osobitné a veľmi výhodné podmienky na základe Vášho dopytu.

Informácie o dodávka a tovare Vám poskytneme na mobilných linkách 0911 617 000 alebo 0911 217 000, E-mail: feer@feer.sk.

 

Akcia

Zoznam zásob určených na výpredaj
Kanalizačné tvarovky hladké
Liatina

Liatina
Liatina
PE elektro tvarovky
PE elektro tvarovky
PE elektro tvarovky
Korugované tvarovky
PE tvarovky na tupo
PE tvarovky na tupo
Plastové poklopy
PVCU tlakové tvarovky a rúry
PVCU tlakové tvarovky a rúry

Pozor! Informácia pre zákazníkov.
Niektoré mapy a navigačné prístroje ukazujú polohu firmy na opačnej strane rieky Hornád. Skutočná poloha je znázornená na mapke nižšie. Google mapu a GPS súradnice môžete násť na podstránke Kontakt.

 

Príjazdová mapa k Feer

VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: Profistranky.sk